Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hopeaketun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste laadittu 28.6.2022

Rekisterinpitäjä
Hopeakettu

Osoite: Palolahdentie 116, 41820 Saakoski

Y-tunnus: 3284166-4

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Anne Paasonen, anne@hopeakettu.net, 044 361 9876

Rekisterin nimi
Hopeaketun asiakas - ja henkilörekisteri.

Asiakkaanamme

Hopeakettu haluaa pitää asiakkaistaan hyvää huolta. Meille on erittäin tärkeää, että voit luottaa tietojesi pysyvän tallessa. Alla kerromme, kuinka käytämme meille antamiasi tietoja. Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tietää mitä tietoja käytämme, löydät yhteystietomme rekisterin alusta.

Sinun tietosi

Tarvitsemme tietojasi syystä, haluamme useamman tietävän meistä ja olemme verkkokauppa, jossa myymme uniikkeja korujamme ja asusteita. Tarvitsemme sinulta myös tietojasi, jotta voimme toimittaa ostoksesi onnistuneesti suoraan sinulle. Näitä tietoja käytämme ostosopimuksen luomiseen, jonka luomme, kun sinä teet meiltä tilauksen. Kysymme sinulta myös lupaa olla sinuun yhteydessä tilauksesi jälkeen siinä toivossa, että teet myös jatkossa meiltä tilauksia. Teemme myös suoramarkkinointia.

Tietojesi tarkastelu, muuttaminen ja poistaminen

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tietää, mitä tietoja meillä on sinusta, voit aina ottaa meihin yhteyttä. Olet vastuussa omista tiedoistasi, mikä tarkoittaa seuraavia oikeuksia:

 • Sinulla on oikeus tarkastella käsittelemiämme henkilötietoja;
 • Sinulla on oikeus oikaista tai lisätä käsittelemiämme henkilötietoja, jos nämä ovat vääriä tai puutteellisia;
 • Voit aina peruuttaa antamasi luvan (esimerkiksi sulkemalla täällä pois henkilökohtaisten evästeiden käytön);
 • Voit kieltää henkilökohtaisten tietojen käsittelyn, profiloinnin ja suoramarkkinoinnin;
 • Voit pyytää, että poistamme henkilökohtaiset tietosi;
 • Jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on oikeus saada käsittelemämme henkilötiedot itsellesi tai kolmannelle osapuolelle;
 • Joissain tapauksissa voit pyytää henkilötietojesi käsittelyä (väliaikaisesti) rajoitetusti, mikä tarkoittaa, että käsittelemme vähemmän tietojasi.

Jos otat meihin yhteyttä, voimme pyytää sinua tunnistamaan itsesi lähettämällä voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen varmistaaksemme, että olet henkilö, jolle henkilötiedot kuuluvat.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Teemme parhaamme täyttääksemme pyyntösi 30 päivän kuluessa. Tätä ajanjaksoa voidaan pidentää, jos pyyntösi on monimutkainen. Jos pidennämme tätä ajanjaksoa, ilmoitamme siitä sinulle välittömästi.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen on henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. Tallentamiseen käytetään suojattua tietokantaa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymäaika, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta asiakastapaamisista, tilauslomakkeesta, palautelomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Kolmannet osapuolet

Henkilötietosi tallennetaan suojattuun tietokantaan. Joissain tapauksissa jaamme henkilökohtaisia ​​tietojasi seuraavien kumppaneiden kanssa:

 • maksupalvelut ja palveluntarjoajat;
 • Kuljetusyhtiöt ja palveluntarjoajat kuljetusyhtiöiden ja meidän välillä;

Teemme tämän, koska:

 • olemme pyytäneet heitä käsittelemään tiettyjä tietoja;
 • se on välttämätöntä sopimuksen tekemiseksi kanssasi;
 • olet antanut luvan tähän;
 • meillä on perusteltu intressi siihen.

Teemme yhteistyötä vain yritysten kanssa, jotka täyttävät eurooppalaiset yksityisyyden suojaa koskevat lait, riippumatta siitä, toimivatko ne Euroopassa vai eivät.

Emme jaa henkilökohtaisia ​​tietojasi kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta edellä mainittuja osapuolia, ellei meitä ole lain mukaan velvoitettu tekemään niin (esimerkiksi jos poliisi vaatii tätä, jos on epäilys rikoksesta).

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettäviä tietoja ja laitteistojen suojauksesta ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Valituksen tekeminen

Jos sinusta tuntuu, että emme auta sinua kunnolla, haluamme tietää siitä. Ota yhteyttä rekisteristä vastaavaan yhteyshenkilöön, jotta voimme auttaa sinua. Jos emme pysty ratkaisemaan ongelmaa yhdessä, sinulla on aina oikeus ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

Luo kotisivut ilmaiseksi!